NEPOZNATE FOTOGRAFIJE ŠIBENIKA

Ovih dana na ebay su se pojavile fotografije Šibenika nastale prije Drugog svjetskog rata. Cijena se kreće u prosjeku 30 američkih dolara po fotografiji. Na fotografijama mogu se vidjeti portreti ondašnjih Šibenčana, stari pazar i sl.

Pogledajte u nastavku

1

dalje