FILATELISTIČKA IZLOŽBA U OSNOVNOJ ŠKOLI MURTERSKI ŠKOJI

U sklopu programa rada sa mladima, Društvo filatelista i numizmatičara u srijedu 28. rujna će otvoriti izložbu u OŠ Murterski škoji.

Tom prigodom Društvo je izdalo prigodni poštanski pečat i dopisnicu. Pečat će biti u upotrebi 28. rujna u pošti Murter

pecat